Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku

Dyrekcja szkoły i sekretariat

Dyrektor szkoły

Od roku 2001 funkcję dyrektora szkoły sprawuje mgr Joanna Porszke, jednocześnie nauczyciel języka polskiego w tutejszej szkole.

Zastępca dyrektora szkoły

Od od września 2017 roku funkcję zastępcy dyrektora szkoły pełni mgr Agnieszka Gorzawska, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz specjalista w zakresie terapii pedagogicznej. Zastąpiła ona mgr Grażynę Watołę, która wicedyrektorem szkoły była od roku 2001, czyli ostatnie 16 lat!

Sekretariat szkoły

Sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 28 w Rybniku-Kamieniu prowadzi - od roku 1984 - pani Urszula Holeczki