Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku

 • Oferta szkoły

  Nasza szkoła mieści się w spokojnej i zielonej dzielnicy Rybnika - Kamieniu. W bliskim sąsiedztwie znajduje się las, łąki, strumyk oraz miejski ośrodek sportu i rekreacji. Dzięki temu, że jesteśmy małą szkołą, znamy się wszyscy doskonale i czujemy się tu bezpiecznie. W roku szkolnym 2019/20 – w 15 oddziałach uczy się 312 uczniów. Rada Pedagogiczna składa się z 32 nauczycieli, którzy posiadają pełne kwalifikacje zawodowe i stale poszerzają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności pedagogiczne. Nauczyciele są otwarci na potrzeby każdego dziecka.

  W otoczeniu szkoły znajduje się nowoczesna infrastruktura: plac zabaw, boisko szkolne, ścieżka zdrowia oraz Street Workout Park".

 • Oferta szkoły pomoc pedagogiczno-psych.:

  Szkoła zapewnia dzieciom możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie z trudnościami otoczeni są tu szczególną troską i znajdują adekwatną pomoc. Pozostają pod opieką szkolnego pedagoga, logopedy biorąc udział w dodatkowych zajęciach prowadzonych zgodnie z zaleceniami PPP. Organizujemy pomoc dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej (dożywianie, wyprawki oraz stypendia). W ramach PPP organizujemy: ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA, ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE, ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE I LOGOPEDYCZNE, ZAJĘCIA W RAMACH ZŚK oraz DORADZTWA ZAWODOWEGO.

 • Oferta szkoły baza szkoły:

  NASZA SZKOŁA DYSPONUJE:

  obszerną i przestronną salą gimnastyczną ze sprzętem sportowym, który jest na bieżąco uzupełniany,

  pracownią komputerową z 25 stanowiskami komputerowymi z nowoczesnym oprogramowaniem dydaktycznym,

  salą języka angielskiego, pracownią chemiczno-fizyczną, pracownią plastyczno-techniczną,

  salami lekcyjnymi dla klas 1-3 wydzielonymi na II piętrze budybku, bogato wyposażonymi w pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne, sprzęt komputerowy i audiowizualny.

 • Oferta szkoły biblioteka szkolna:

  BIBLIOTEKA SZKOLNA SKŁADA SIĘ Z:

  Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej połączonego z czytelnią oraz

  wypożyczalni z wolnym dostępem do półek z licznym księgozbiorem.

  Biblioteka jest skomputeryzowana (program MOL) – posiada stanowisko komputera centralnego do obsługi czytelników.

  Każdego roku nauczyciel bibliotekarz organizuje konkursy czytelnicze, recytatorskie, plastyczne, ekologiczne, zgaduj-zgadule, gry czytelnicze dla poszczególnych poziomów klas oraz spotkania z autorami ciekawych książek.

 • Oferta szkoły świetlica szkolna:

  Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed i po lekcjach w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Staramy się stworzyć warunki do wypoczynku, zabawy i odrabiania zadań domowych. Chcemy aby czas spędzony w świetlicy sprzyjał także rozwijaniu zainteresowań. Dzieci uczestniczą w różnorodnych działaniach opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych, zajęciach plastycznych, czytelniczych, relaksacyjnych, muzycznych, konkursach i zabawach w świetlicy oraz na świeżym powietrzu. Nasza świetlica jest wyposażona w  gry edukacyjne, literaturę dziecięcą, różnorodne materiały plastyczne.

 • Oferta szkoły stołówka szkolna:

  Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz wychodzących naprzeciw oczekiwaniom Rodziców posiłki oferowane przez szkolną kuchnię przygotowywane są w oparciu o wytyczne określone w  projekcie ustawy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. 

  Całość posiłku obiadowego jest ściśle dobierana pod względem zawartości wszystkich składników odżywczych i w odpowiedniej liczbie kalorycznej.

 • Oferta szkoły szafki szatniowe:

  Dzięki szafkom szatniowym uczniowie nie muszą dźwigać ciężkich tornistrów.

  Uczniowie klas najmłodszych mają także możliwość pozostawienia swoich pomocy dydaktycznych w klasach, w których się uczą - wychowawcy przygotowali tam miejsca na ich zeszyty, prace i podręczniki.

 • Oferta szkoły wycieczki

  Każdego roku staramy się organizować ciekawe wycieczki dla naszych uczniów.

  Organizujemy wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo-turystyczne, wyjścia do kina, teatru … Odwiedzamy miejsca bliższe i dalsze, podróżujemy autokarem, pociągiem …

  Wszystko po to, aby w ciekawy sposób zdobywać i poszerzać swą wiedzę, poznawać piękno i zabytki naszego kraju, uczestniczyć w kulturze i integrować się rówieśnikami.

 • Oferta szkoły imprezy, uroczystości

  Corocznie organizujemy wiele ciekawych imprez klasowych, międzyklasowych i szkolnych.

  Obchodzimy Europejski Dzień Języków, Dzień Ziemi, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, Dzień Sportu, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Bezpiecznego Internetu, Tydzień Tabliczki Mnożenia, CodeWeek i wiele innych.

  Celebrujemy święta narodowe np. Święto Odzyskania Niepodległości czy Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3Maja.

  Kultywujemy polskie tradycje narodowe: Mikołajki, Andrzejki, Jasełka, Wigilijni i inne.

 • Oferta szkoły konkursy, zawody

  Każdego roku uczniowie naszej szkoły mają szanse rozwijać swoje pasje i talenty poprzez udział w licznych konkursach na różnych szczeblach: od szkolnych do międzynarodowych.

  Dotyczą one różnych dziedzin wiedzy i działalności człowieka. Uczniowie rywalizują w konkursach artystycznych, literackich, matematycznych, informatycznych, ekologicznych i wielu innych.

  Nie zapominamy o zawodach sportowych!

  Bardzo często uczniowie naszej szkoły osiągają w nich sukcesy!

 • Oferta szkoły dokumentacja nauczania

  Obecnie dokumentację nauczania prowadzimy wyłącznie w formie elektronicznej.

  Korzystamy z systemu i serwisu Librus Synergia.

  Dzięki temu rodzice i uczniowie mogą na bieżąco kontrolować osiągnięcia dydaktyczne, frekwencję, mają wgląd do planu lekcji i terminarza.

  Jest to ponadto doskonałe narzędzie komunikacji służące do wymiany informacji pomiędzy członkami szkolnej społeczności.

 • Oferta szkoły

  W roku 2017 nasza szkoła zajęła 4 miejsce w RANKINGU NAJLEPSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W POWIECIE RYBNICKIM. Ranking szkół podstawowych w pow. rybnickim powstał na podstawie tego, jaki średni wynik osiągnęli ich uczniowie na ostatnim sprawdzianie szóstoklasisty z języka polskiego i matematyki.

 • Oferta szkoły

  Od września 2017 roku prowadzimy szkolnego Facebooka, na którym zamieszczamy aktualne wydarzenia ze szkolnego życia. Zapraszamy uczniów i rodziców do komentowania i "lajkowania".

 • Oferta szkoły

  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej szkoły.

  Znajdziesz ją w MENU SZKOŁA.

Ogłoszenia

Zapraszamy do nowej Galerii Klas zobacz

Zapraszamy na nową stronę SU: MENU UCZNIOWIE zobacz

ARTYKUŁ: "Objawy ryzyka dysleksji" zobacz

Profilaktyczna opieka zdrowotna w szkole zobacz

W dziale Aktualności opublikowaliśmy wrześniowy numer szkolnej gazetki. Zapraszamy do lektury! zobacz

NAUKA JĘZYKA MIGOWEGO zobacz

"Święty Mikołaj ..." zobacz

wszystkie ogłoszenia

Aktualności

Od września 2017 roku nasza szkoła ma swój facebookowy profil, na którym będziemy dzielić się z Wami bieżącymi wydarzeniami z życia szkoły. Zapraszamy tam całą szkolną społeczność!

Wejdź na szkolny facebook!

dodano 14 września 2017r., autor: mgr Katarzyna Sielska

aktualności 2016/2017
aktualności 2015/2016
aktualności 2014/2015