Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku

Klasopracownie i inne miejsca w szkole

Gabinet pedagoga

W gabinegie pedagoga szkolnego udzielana jest pomoc i wsparcie, w sytuacjach trudnych, zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców. Realizowane są zajęcia rozwijające umiejętności szkolne, korekcyjno-kompensacyjne oraz socjoterapeutyczne. Nauczyciel: Sabina Wilim-Mierzwa

Więcej

Biblioteka szkolna

Udotępniamy przyjazną dla uczniów bibliotekę szkolną z bogatym księgozbiorem, organizującą liczne konkursy i imprezy dla dzieci. Od roku 2007 w bibliotece istnieje Multimedialne Centrum Informacji, gdzie uczniowie przygotowują się do zajęć, korzystając z zasobów Internetu, multimedialnych programów edukacyjnych oraz naszych własnych pomocy dydaktycznych. Nauczyciel: Krystyna Bochenek

Więcej

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna jest formą pracy opiekuńczo – wychowawczej szkoły. Zapewniamy uczniom opiekę i stymulujemy ich wszechstronny rozwój. W swej pracy realizujemy następujące cele: rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów, rozwijanie inteligencji, wyobraźni i myślenia twórczego, kształtowanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych, pomoc w nauce, dobra zabawa, wsparcie i pomoc pedagogiczna dla uczniów i rodziców. Nauczyciele: Kornelia Maroszek, Aneta Madany-Woch, Katarzyna Sielska

Klasopracownie kształcenia zintegrowanego

Są kolorowe i wyposażone są w ciekawe pomoce dydaktyczne i sprzęty dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości najmłodszych uczniów. Nauczyciele: Celina Dyrcz, Joanna Dzierbicka, Bożena Figińska, Agnieszka Gorzawska, Grażyna Kolarczyk, Anna Kras, Bogumiła Kubica, Ewelina Nowak-Dulińska

Oddział przedszkolny

"Sowy Mądre Głowy" to przedszkolny oddział sześciolatków Przedszkola nr 32 w Rybniku-Kamieniu. Nauczyciele: Marcelina Głos-Chlebik, Danuta Szewc

Więcej

Mini sala doświadczania świata

Została oddana do użytku w roku szkolnym 2013/2014. To specjalne pomieszczenie wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Oddziałujemy na percepcję wzrokową, słuchową, dotykową, węchową i ruchową. W sali działamy głównie za pomocą światła, obrazu, dźwięku i zapachu. Poprzez stymulowanie zmysłów wpływamy pozytywnie na proces uczenia się i poznawania świata oraz na rozwój funkcji emocjonalnych, społecznych i komunikacyjnych. Sala doświadczania świata relaksuje i wprowadza w dobry nastrój. Wpływa na wszechstronny rozwój naszych uczniów.

Pracownia komputerowa

Wyposażona w indywidulane stanowiska komputerowe dla uczniów. W pracowni znajduje się tablica multimedialna. Uczniowie mogą korzystać z zasobów Internetu i programów edukacyjnych. Z pracowni korzystają uczniowie klas I-VI. Nauczyciel: Katarzyna Sielska

Klasopracownia języka angielskiego

Przeznaczona jest dla uczniów klas starszych. Jest w niej tablica multimedialna oraz komputerowe stanowiska pracy dla uczniów. Nauczyciel: Lilianna Kurpanik

Szkolna Izba Regionalna

Szkolna izba regionalna została otwarta w listopadzie 2005 roku podczas obchodów w naszej szkole corocznej imprezy regionalnej "A u nas w Kamieniu ...". Znajduje się w niej nieodzowny w śląskim domu kuchenny "byfyj", są żelazka, młynki do kawy, formy i przyrządy do wyrabiania masła, najróżniejsze szafki, pojemniki, miski, dzbanki, "szolki', ozdobne serwety oraz radio, a rządzi w niej nietypowa Ślązaczka w regionalnym stroju ...

Stołówka szkolna

W naszej szkole funkcjonuje stołówka, zapewniając uczniom smaczne i zdrowe posiłki. W dniach nauki szkolnej serwowane są głównie obiady dwudaniowe przygotowywane we własnym zakresie. Nie korzystamy z cateringu.

Boisko szkolne

Nowoczesne boisko do różnych gier zespołowych. Gruntowną modernizację przeszło w roku 2014r. Została zmieniona nawierzchnia boiska. Inwestycja została sfinansowana z budżetu obywatelskiego miasta Rybnika.

Sala gimnastyczna

Jest nowoczesna i przestronna, z bogatym zapleczem sportowym. Została oddana do użytku w roku 2001. Nauczyciele: Michał Szczyrbowski, nauczyciele kształcenia zintegrowanego

Ścieżka zdrowia

W roku 2014 w otoczeniu zewnętrznym szkoły powstała Ścieżka Zdrowia.

Plac zabaw

W roku 2014 w ramach programu Radosna Szkoła nasza szkoła zyskała plac zabaw dla najmłodszych uczniów

Szatnie szkolne

Uczniowie klas I - VI korzystają z szafek szatniowych, w których przechowują swoje rzeczy osobiste: odzież, przybory, podręczniki ...